ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
• Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση
Εμπόριο- Εστίαση- Εκπαίδευση»
• Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ»
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου