Κτηνοτροφία
» ΠΕΛΑΤΕΣ
Ο Κοκορομύτης Θεμιστοκλής από την Οινόη Αττικής εντάχτηκε στο
πρόγραμμα νέων αγροτών το 2014 (Μέτρο 112) και ασχολείται
με την κτηνοτροφία.

Ο Νικολάου Νικόλαος από την Θήβα Βοιωτίας εντάχτηκε στο
Σχέδιο Βελτίωσης (Μέτρο 121) Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΠΑΑ 2007-2013  και ασχολείται
με την πτηνοτροφία αυγοπαραγωγής. Πραγματοποίησε επενδύσεις για τον εγκλωβισμό ορνίθων ωοτοκίας.
« Επιστροφή
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου