Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
» ΠΕΛΑΤΕΣ
Η Αφοι Δ.Δρυμούση Ο.Ε στην Θήβα Βοιωτίας εντάχτηκε στο
Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ που  δραστηριοποιούνται στους Τομείς ''Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπόριο-Υπηρεσίες΄΄, ΕΣΠΑ 2007-2013 και ασχολείται
με την κηροπλαστική. Πραγματοποίησε επενδύσεις για την προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή κεριών. (www.drimousis.gr)
« Επιστροφή
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου