Δενδρώδης Καλλιέργειες
» ΠΕΛΑΤΕΣ
1)Η Φίλη Ιωάννα από τις Πλαταιές Βοιωτίας εντάχτηκε στο
πρόγραμμα νέων αγροτών το 2011 (Μέτρο 112) και ασχολείται
με την καλλιέργεια Κερασιού.
2)Ο Σοφός Βασίλειος από τις Πλαταιές Βοιωτίας εντάχτηκε στο
πρόγραμμα νέων αγροτών το 2014 (Μέτρο 112) και ασχολείται
με την καλλιέργεια Goji Berry.

 3)Η Γκιόκα Μαρία από τις Ερυθρές Αττικής εντάχτηκε στο
πρόγραμμα νέων αγροτών το 2014 (Μέτρο 112) και ασχολείται
με την καλλιέργεια Αρώνιας.


4)Ο Παπαγεωργίου Βασίλειος από την Καλλιθέα Βοιωτίας εντάχτηκε στο πρόγραμμα νέων αγροτών το 2014 (Μέτρο 112) και ασχολείται με την παραγωγή Ξηρού μη-μεταποιημένου Σύκου.

« Επιστροφή
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου