Μέλι
» ΠΕΛΑΤΕΣ
Ο Ραχούτης Νικόλαος από τα Χόστια Βοιωτίας εντάχτηκε στο
πρόγραμμα νέων αγροτών το 2014 (Μέτρο 112) και ασχολείται
με την παραγωγή μελιού. Εξελίσσοντας την εκμετάλλευση του, έχει προχωρήσει στην τυποποίηση και διάθεση, μιας σειράς από εκπληκτικά προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες www.emmelia.gr
« Επιστροφή
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου