Αμπέλι
» ΠΕΛΑΤΕΣ
Ο Στόγιος Κωνσταντίνος από τις Πλαταιές Βοιωτίας εντάχτηκε στο
πρόγραμμα νέων αγροτών το 2014 (Μέτρο 112) και ασχολείται
με την καλλιέργεια Αμπελιού.


Η Μαργέτη Αικατερίνη από τις Ερυθρές Αττικής εντάχτηκε στο
πρόγραμμα νέων αγροτών το 2014 (Μέτρο 112) και ασχολείται
με την καλλιέργεια Αμπελιού.
« Επιστροφή
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου