ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Η εταιρία μας ασχολείται με την υποστήριξη μιας σειράς επενδυτικών προγραμμάτων, που αφορά μικρές, μικρομαισές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των παραγωγικών κλάδων.

Τα προγράμματα είναι κυρίως επενδυτικά, και προβλέπουν επιδοτήσεις από 35% έως και 60%, για εγκεκριμένο προϋπολογισμό, συγκεκριμένων επενδύσεων.

Προγράμματα που μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις (ενδεικτικά) είναι:

 - ΕΣΠΑ στους τομείς ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

- Στα πλαίσια των ΠΕΠ.

- LEADER, ΟΠΑΑΧ, κ.α.

 

« Επιστροφή
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου