ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Τα Προγράμματα αφορούν τους κατά κύριο επάγγελαμ Αγρότες ή τους Νέους Αγρότες, που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα ''Νέοι Γεωργοί'' του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η ένταξη γίνεται στα παρακάτω Προγράμματα γίνεται μέσω του ΠΑΑ ''Αλέξανδρος Μπαλτατζής'' του Υ.Α.Α.& Τ.

Τα Προγράμματα συνοπτικά είναι τα εξής:

- Σχέδια Βελτίωσης, ''Μέτρο 1.2.1.'' : Αφορά επενδυτικό πρόγραμμα με ύψος επιδότησης 40% έως 60%, επι συνολικού εγκεκριμένου και επιλέξιμου προυπολογισμού επενδύσεων. ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ

- Πρίμ Πρώτης Εγκατάστασης/Νέοι Γεωργοί, ''Μέτρο 1.1.2.'' : Αφορά την χορήγηση ποσού από 15.000,00 ευρώ έως 20.000,00 ευρώ σε άτομα ηλικίας έως 40 ετών, για τα έξοδα έναρξης γεωργικής (αγροτικής, κτηνοτροφικής,κ.α.) δραστηριότητας. ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ

- Βιολογική Γεωργία, ''Μέτρο2.1.4.'' : Αφορά ετήσια χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης (έως 90,00 ευρώ), για συγκεκριμένες καλλιέργειες, με την προυπόθεση την τήρησης των απαιτήσεων της Βιολογικής Καλλιέργειας. ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ

- Μειωση Νιτρορύπανσης, Μέτρο 2.1.4.'': Αφορά ετήσια χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης (έως 60,00 ευρώ), για συγκεκριμένες καλλιέργειες, με την προυπόθεση την τήρησης των απαιτήσεων της Μειωμένης Χρήσης Λιπασμάτων. ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ

- ΟΣΔΕ 2015: Αφορά την σύνταξη δηλώσεων ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΣΔΕ 2015) για Γεωργούς και λοιπούς δικαιούχους επιδοτήσεων. ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ


« Επιστροφή
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου