Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης 2016 (ΟΣΔΕ) καθώς και οι διορθώσεις λαθών αυτών.

Στο τέλος του καλοκαιριού αναμένεται η επίσημη προκήρυξη Νέων Αγροτών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2014-2020 ώστε να ξεκινήσει η υποβολή των προτάσεων.