Με την Απόφαση (Αρ. 955/275372 , 13/09/2023) καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών (μηδική, τριφύλλι).

Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 8,3€/στρέμμα.

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης αυτής ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν τα επιλέξιμα είδη (μηδική, τριφύλλι, αγροτρίφυλλο) σε επιλέξιμες εκτάσεις και τηρούν τους όρους επιλεξιµότητας με την προϋπόθεση:

  • Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση του αγροτεμαχίου να είναι από 1 στρέμμα και άνω και
  • Οι παραγωγοί να προσκομίσουν τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε μεταποιητική μονάδα, κτηνοτρόφο ή έμπορο του προϊόντος έως την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης.

Οι φορείς (Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, έμποροι) υποχρεούνται να έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στο σχετικό μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο πριν την έναρξη των παραδόσεων.
Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκμετάλλευση με αιγοπρόβατα ή βοοειδή δεν απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης για το μέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκμετάλλευσής τους, ανάλογα με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις κάθε ζώου σε πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή.

Ενδεικτικά οι απαιτήσεις ανά ζώο:

Αιγοπρόβατα
Σύστημα εκτροφής
Ημιεντατικό (200 ημέρες εντός στάβλου)→ 230 κιλά κατανάλωση μηδικής/τριφυλλιού ανά ζώο το έτος
Εντατικό (365 ημέρες εντός στάβλου)→ 420 κιλά κατανάλωση μηδικής/τριφυλλιού ανά ζώο το έτος


Βοοειδή
Σταβλισμένες αγελάδες γαλακτοπαραγωγής→ έως 2.500 κιλά κατανάλωση μηδικής/τριφυλλιού ανά αγελάδα το έτος
Εντατικά παχυνόμενοι μόσχοι →έως 600 κιλά κατανάλωση μηδικής/τριφυλλιού ανά μόσχο το έτος (όπου χορηγούνται Συμπυκνωμένες Ζωοτροφές)
Εντατικά παχυνόμενοι μόσχοι →έως 1200 κιλά κατανάλωση μηδικής/τριφυλλιού ανά μόσχο το έτος (όπου χορηγούνται Χονδροειδείς Ζωοτροφές)

Οι ανάγκες σε πρωτεΐνη μιας αγελάδας κρεοπαραγωγής ανέρχονται περίπου στο 1/3 των αναγκών μιας υψιπαραγωγού αγελάδας γαλακτοπαραγωγής, συνεπώς καλύπτονται και με τις αντίστοιχες ποσότητες σανού ψυχανθών.