Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρεία “ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Θ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ” ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2008, στη Θήβα, από τον Γεωπόνο Σπύρο Παπασωτηρίου ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της εταιρείας.

Έκτοτε η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες και επιχειρήσεις της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.

Η εταιρεία στελεχώνεται από άτομα με επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και εξειδίκευση που σε συνδυασμό με την επαγγελματική ευσυνειδησία μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις στο ευρύ φάσμα των νέων προκλήσεων.

περισσότερα

Υπηρεσίες

Η εταιρεία “ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Θ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ” έχοντας αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους αγρότες αποτελεί την πρώτη σας επιλογή στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Αντικείμενο της εταιρείας μας είναι :

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης

Η υποστήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε θέματα τεχνικά, οικονομικά, οργανωτικά, περιβαλλοντικά και χρηματοδοτικά.

Η σύνταξη, παρακολούθηση και υποστήριξη επιχειρησιακών προγραμμάτων

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με την εφαρμογή και την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

Τελευταία Νέα