Το γραφείο μας πιστοποιήθηκε ως Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Στην πρώτη περίοδο της διαδικασίας πιστοποίησης είμαστε έως τώρα ο μοναδικός πιστοποιημένος Φορέας στη ΠΕ Βοιωτίας και ο ένας από τους δυο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο θεσμός των Γεωργικών Συμβούλων και της παροχής Γεωργικών Συμβουλών, αν και ιδιαίτερα σημαντικός στην ΕΕ και σχεδόν υποχρεωτικός στην ΚΑΠ 2014-2020, στην χώρα μας μόλις ξεκινάει η διαδικασία θεσμοθέτησης του.
Το γραφείο μας, έχοντας πάντα σαν αρχή την συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, προς στους Αγρότες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Πρωτογενή παραγωγή, πιστοποιήθηκε ως Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.
Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η προκήρυξη και η διαδικασία ενεργοποίησης της παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Είμαστε έτοιμοι για να σας παρέχουμε σημαντικές και αξιόπιστες Γεωργικές Συμβουλές.Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου