ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΙΣΧΥ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΜΕΤΡΟ 112»
• ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΟ 123 Α: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΟ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)»
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου