ΝΕΑ

- Υψηλό ποσοστό εγκρίσεων, στους φακέλους που υποβλήθηκαν απο το γραφείο μας σε τρείς Περιφέρειες της χώρας, για το πρόγραμμα  ''ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ - Μέτρο 112''.


- Νέο Πρόγραμμα ''ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ'', Μετρο 123Α. Έναρξη υποβολλής αιτήσεων ΑΠΟ 30/12/2013 και μέχρι εξαντλήσεως των διαθεσίμων πιστώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρία μας.


- Εκδοση Αδειών Χρήσης Νερού για τις Γεωτρήσεις και τα Πηγάδια. Επικοινωνήστε με την εταιρία μας για περισσότερες πληροφορίες. ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 30/09/2014. 

Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου