ΝΕΑ

1) ''ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Π.Α.Α 2014-2020

Μέτρο 1: Δράσεις μεταφοράς γνώσεων & ενημέρωσης

Μέτρο 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Μέτρο 3: Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

Μέτρο 5: Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

Μέτρο 6: Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

Μέτρο 7: Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Μέτρο 8: Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

Μέτρο 9: Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

Μέτρο 10: Γεωργο- περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα

Μέτρο 11: Βιολογική Γεωργία

Μέτρο 16: Συνεργασία

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ΝΕΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.


2) '' ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ''

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014 - 2020

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την έναρξη των προγραμμάτων Π.Α.Α. 2014 - 2020 για τον αγροτικό τομέα. Το πρώτο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί, εντός καλοκαιριού, θα είναι το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, με ποσό επιδότησης από 17.000,00 ευρώ έως 22.000,00 ευρώ. Οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες θα πρέπει άμεσα να προετοιμαστούν κατάλληλα για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.3) ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ


Δημοσιεύθηκαν και ξεκινούν άμεσα οι υποβολές για τα νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ:

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Aναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων''

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 100% επιδότηση''

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 100% επιδότηση''

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων''


Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.


4) ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Νέα- Ανακοινώσεις.Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου