ΝΕΑ

 
1) Ανοιχτό Πρόγραμμα Leader Βοιωτίας έως    20/07/2015 (αναλυτικότερα βλέπε ενεργά  προγράμματα).2)ΤΑ 50 επαγγέλματα που επιδοτούνται απο το ΕΣΠΑ

 
- Πενήντα (50) επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ενισχύονται μέσα από το νέο ΕΣΠΑ στα δύο νέα προγράμματα που αναμένονται ΑΜΕΣΑ. <<Επιχειρηματική Ευκαιρία >>  &  <<Επιχειρούμε Δυναμικά>> στους επιλέξιμους κλάδους με ποσοστά επιδότησης από 40% έως και 100% επί των επενδυτικών τους σχεδίων.

* Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων

* Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

* Εφοδιαστική Αλυσίδα

* Ενέργεια

* Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

*Υγεία

* Τουρισμός (μόνο για το πρόγραμμα Επιχειρηματική Ευκαιρία)
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου