ΝΕΑ

 1) ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ


Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Για τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου:

Τα ποσά και οι θέσεις για την προβλεπόμενη πράξη του προγράμματος εξειδικεύονται ως εξής: 
ποσό 15.000.000€ και 4.200 θέσεις. 

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 8 Δεκ 2015 έως 22 Δεκ 2015.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης 3.700 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους.

Προϋπόθεση για τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος είναι η προηγούμενη ιδιότητα της εγγεγραμμένης ανεργίας, ανεξαρτήτως της διάρκειάς της, κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος, καθώς και η μη απασχόλησή τους, εξαρτημένη ή μη, κατά την ημέρα που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος.

Κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Για τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου:

Τα ποσά και οι θέσεις για την προβλεπόμενη πράξη του προγράμματος εξειδικεύονται ως εξής: ποσό 15.000.000 € και 1.700 θέσεις. 

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 8 Δεκ 2015 έως 22 Δεκ 2015.2) ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Προδημοσιεύθηκαν και αναμένονται να ξεκινήσουν τα νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Επιχειρούμε  Δυναμικά''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Επιχειρηματική Ευκαιρία''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Ενίσχυσης της Ρευστότητας 100% επιδότηση''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 100% επιδότηση''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 100% επιδότηση''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων''
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

3)ΤΑ 50 επαγγέλματα που επιδοτούνται απο το ΕΣΠΑ
 
- Πενήντα (50) επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ενισχύονται μέσα από το νέο ΕΣΠΑ στα δύο νέα προγράμματα που αναμένονται ΑΜΕΣΑ. <<Επιχειρηματική Ευκαιρία >>  &  <<Επιχειρούμε Δυναμικά>> στους επιλέξιμους κλάδους με ποσοστά επιδότησης από 40% έως και 100% επί των επενδυτικών τους σχεδίων.

* Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων

* Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

* Εφοδιαστική Αλυσίδα

* Ενέργεια

* Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

*Υγεία

* Τουρισμός (μόνο για το πρόγραμμα Επιχειρηματική Ευκαιρία)
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου