ΝΕΑ

1)ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Νέα- Ανακοινώσεις.

 2)
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Προδημοσιεύθηκαν και αναμένονται να ξεκινήσουν τα νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Επιχειρούμε  Δυναμικά''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Επιχειρηματική Ευκαιρία''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Ενίσχυσης της Ρευστότητας 100% επιδότηση''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 100% επιδότηση''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 100% επιδότηση''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων''
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

3)ΤΑ 50 επαγγέλματα που επιδοτούνται απο το ΕΣΠΑ
 
- Πενήντα (50) επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ενισχύονται μέσα από το νέο ΕΣΠΑ στα δύο νέα προγράμματα που αναμένονται ΑΜΕΣΑ. <<Επιχειρηματική Ευκαιρία >>  &  <<Επιχειρούμε Δυναμικά>> στους επιλέξιμους κλάδους με ποσοστά επιδότησης από 40% έως και 100% επί των επενδυτικών τους σχεδίων.

* Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων

* Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

* Εφοδιαστική Αλυσίδα

* Ενέργεια

* Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

*Υγεία

* Τουρισμός (μόνο για το πρόγραμμα Επιχειρηματική Ευκαιρία)
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου